SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

56.

Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/ 13, 136/14-RUSRH, 152/14 i 7/17), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 27. ožujka 2017. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju članova školskih (domskih) odbora
srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

Za članove školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1.Za Pomorsku školu BAKAR

.Aleksandar Popadić

.Arina Dorčić

.Branka Milojević

2.Za Srednju školu dr. Antuna Barca, CRIKVENICA

.Ana Lončarić Kostrenčić

.Nikolina Blašković

.Martina Marušinac

3.Za Srednju školu »Vladimir Nazor«, ČABAR

.Katarina Ožbolt Malnar

.Jasenka Hoge

.Ivana Lakota

4.Za Srednju školu, DELNICE

.Mateja Bukovac

.Nataša Kozlica

.Damir Majnarić

5.Za Srednju školu »Hrvatski Kralj Zvonimir«, KRK

.Nikša Franov

.Franjo Volarić

.Maja Polonijo

6.Za Željezničku tehničku školu, MORAVICE

.Anton Burić

.Dorian Paulić

.Milkica Rađenović

7.Za Gimnaziju Eugena Kumičića, OPATIJA

.Lorena Bašan

.Biljana Puž

.Zorica Šain

8.Za Hotelijersko-turističku školu, OPATIJA

.Milovan Šepić

.Dušan Kotur

.Eduard Grizilo

9.Za Ugostiteljsku školu, OPATIJA

.AlessandraSelak

.Ana Puž

.SmailMašinović

10.Za Obrtničku školu, OPATIJA

.Damir Lovreković

.Aleksandar Vignjević

.Jadran Rubeša

11.Za Srednju školu Markantuna de Dominisa, RAB

.Damir Brusić

.Marija Mateša

.Dragana Toković

12.Za Prvu riječku hrvatsku gimnaziju, RIJEKA

.Ida Mahmutefendić

.Ivana Jurjević Jovanović

.ZorinaPinozaKukurin

13.Za Gimnaziju Andrije Mohorovičića, RIJEKA

.Nataša Ružić

.Vuk Prica

.Jelena Orban Ramić

14.Za Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju u Rijeci, RIJEKA

.Dragana Karan Popović

.Nikola Lazić

.Gabrijela GorjanacKapša

15.Za Strojarsko brodograđevnu školu za industrijska i obrtnička zanimanja, RIJEKA

.Darko Crnković

.Tedi Babić

.Petar Petrinić

16.Za Strojarsko školu za industrijska i obrtnička zanimanja, RIJEKA

.Vladimir Čekada

.SmailMašinović

.HerminaBaraković-Knežević

17.Za Srednju školu za elektroniku i računalstvo, RIJEKA

.Robert Urek

.Marin Antunović

.DenijelRamić

18.Za Elektroindustrijsku i obrtničku školu, RIJEKA

.Uroš Mikašinović

.Dragan Putica

.Irma Dizdarević

19.Za Prometnu školu, RIJEKA

.Ivo Simper

.Marin Barać

.Marijan Bileta

20.Za Građevinsku tehničku školu, RIJEKA

.Damir Nadarević

.KristianČarapić

.Djordje Ivančević

21.Za Graditeljsku školu za industriju i obrt, RIJEKA

.Mauro Lacovich

.Ante Štulić

.Mladen Žigulić

22.Za Trgovačku i tekstilnu školu u Rijeci, RIJEKA

.Aleksandar Bulog

.RedžoAlibašić

.ManonGiron

23.Za Ekonomsku školu Mije Mirkovića, RIJEKA

.Vojko Braut

.Ante Županić

.Radenko Stanojević

24.Za Medicinsku školu u RIJECI

.Ivana Jurčić

.Branka Milojević

.Zlata Beg Zec

25.Za Glazbenu školu Ivana MatetićaRonjgova, RIJEKA

.Adam Butigan

.Mila Kožul

.Marin Jureša

26.Za Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci, RIJEKA

.Sanja Tamarut

.Vedran Padovan

.AniaŠkrobonja

27.Za Srednju talijansku školu, RIJEKA

.Marko Mataja-Mafrici

.Oskar Skerbec

.Andrej Poščić

28.Za Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka, RIJEKA

.Branko Škrobonja

.Saša Pešut

.Đuro Dragosavac

29.Za Srednju školu Ambroza Haračića, Mali Lošinj, MALI LOŠINJ

.Marin Soldičić

.Damir Mlacović

.Sanjin Banac

II.

Za članove domskih odbora učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, imenuju se:

1.Za Učenički dom »Podmurvice«, RIJEKA

.Vladimir Predrag

.Ida Zoričić

.Dinko Tamarut

2.Za Učenički dom KVARNER, RIJEKA

.Davor Kauzlarić

.Luka Šušić

.Ivana Grandić

3.Za Dom učenika Sušak, RIJEKA

.Mirjana Dvorny

.Vojko Braut

.Danijela Đurić Perić

4.Za Učenički dom Lovran, LOVRAN

.Ivana Skočilić

.Zorica Šain

.Iva Tuhtan Grgić

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/12

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-23

Rijeka, 27. ožujka 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1009&mjesto=00001&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr