SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

55.

Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiNarodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/ 13, 136/14-RUSRH, 152/14 i 7/17), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst),Župan Primorsko-goranske županije, dana 27. ožujka 2017. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

Za članove školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županije kao predstavnici osnivača imenuju se:

1. Za Osnovnu školu Bakar, BAKAR

.Silvia Grgić

.Smiljka Vulinović

.Ružica Cipro

2.Za Osnovnu školu Dr. Josipa Pančića, BRIBIR

.Snježana Domijan

.Ivana Ligatić

.Sanja Gašparović

3.Za Osnovnu školu »Brod Moravice«, BROD
MORAVICE

.Branimir Tušek

.Antonio Crnković

.Tomislava Vančina Brajdić

4.Za Osnovnu školu Frana Krste Frankopana, BROD NA KUPI

.Goran Petranović

.Marko Pleše

.Alen Briški

5.Za Osnovnu školu Frane Petrića, CRES

.Jelena Sigović

.Đanino Sučić

.Oliver Filipas

6.Za Osnovnu školu »Petar Zrinski«, ČABAR

.Ines Turk Šercer

.Kristijan Rajšel

.Vesna Kovač

7.Za Osnovnu školu »Čavle«, ČAVLE

.Sandra Banović

.Maja Mavrinac

.Ivana Cvitan Polić

8.Za Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, DELNICE

.Goran Muvrin

.Igor Pleše

.Petar Hrg

9.Za Osnovnu glazbenu školu školu Ive Tijardovića, DELNICE

.Davor Košmrlj

.Tatjana Majnarić

.Nina Štimac Grbac

10.Za Osnovnu školu »Jelenje-Dražice«, DRAŽICE

.Luka Zaharija

.Nina Grgurić Čop

.Arsen Blažić

11.Za Osnovnu školu Ivanke Trohar, FUŽINE

.Nedjeljka Herman

.Nataša MarohnićTrglavčnik

.Nedjeljka Jović

12.Za Osnovnu školu »Hreljin«, HRELJIN

.Bruno Ivoš

.Gordana Marošević

.Elis Jakovčić

13.Za Osnovnu školu »Drago Gervais« - Brešca,
BREŠCA

.Andrej Štemberger

.Alen Ružić

.Ervin Stanić

14.Za Osnovnu školu »Milan Brozović«, KASTAV

.Stanko Vučetić

.Vesna Orlić

.Loredana Car

15.Za Osnovnu školu »Klana«, KLANA

.Matea Pavinčić

.Mirjana Šebelja

.Željka Šarčević

16.Za Osnovnu školu Kostrena, KOSTRENA

.Željko Linšak

.Nadežda Jakšić Aldin

.Davor Wilheim

17.Za Osnovnu školu »Kraljevica«, KRALJEVICA

.Lea Lekan

.Sanja Ivetić

.Ana Marinović

18.Za Osnovnu školu »Fran Krsto Frankopan«, KRK

.Darinka Brusić

.KatharinaŽic

.Rajko Vulin

19.Za Osnovnu školu Lokve, LOKVE

.Mirko Turukalo

.Iva Božić

.Sanja Čop

20.Za Osnovnu školu Viktora Cara Emina, LOVRAN

.Sanja Škorić

.Romina Piutti-Sterija

.Vanja KusturinZukić

21.Za Osnovnu školu Andrije Mohorovičića, MATULJI

.ManolaDundovich-Jurdana

.Miodrag Šarac

.Daniela Mešić

22.Za Osnovnu školu Maria Martinolića, MALI LOŠINJ

.Nađa Bojić Kesar

.Melita Muškardin

.Lara ToićPaladin

23.Za Osnovnu školu Mrkopalj, MRKOPALJ

.Alenko Tomac

.Ana Bukovac

.Jelena Kanjer

24.Za Osnovnu školu Ivana Mažuranića, NOVI VINODOLSKI

.Mihael Jovanović

.Vesna Đujić

.Kristina Dražić

25.Za Osnovnu školu Ivana Rabljanina, RAB

.Antonija Španjol-Faflja

.Danijela GlažarIvče

.Nenad Debelić

26.Za Osnovnu školu Dr. Branimira Markovića, RAVNA GORA

.Josip Poljančić

.Loren Kolenc

.Željko Herljević

27.Za Osnovnu školu »Skrad«, SKRAD

.Melita Rački-Burić

.Mateja Tomić

.Duško Zatezalo

28.Za Osnovnu školu Jurja Klovića, TRIBALJ

.Ivica Žirovec

.VilianaLušičić Malnar

.Marin Klarić

29.Za Osnovnu školu »Sveti Matej«, VIŠKOVO

.Mladen Hero

.Davorka Bačić

.Željko Tibljaš

30.Za Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića,
VRBOVSKO

.Gordana Gerić-Paulić

.Vojin Božović

.Marijan Rački

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/12

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-22

Rijeka, 27. ožujka 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr