SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD RAB

25.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2017. godine, donijelo je

PROGRAM MJERA
ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA
KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvori financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima na dan 31. prosinca 2016. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 9.280.966,10 kuna.

Članak 3.

Utvrđeni proračunski manjak iz članka 2. pokrit će se u narednom razdoblju prema planiranoj dinamici:

2017. godine iznos od 1.500.000,00 kuna,

2018. godine iznos od 2.500.000,00 kuna i

2019. godine iznos od 5.280.966,10 kuna.

Članak 4.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka iz članka 2. ovog Programa utvrđuju se sljedeće mjere:

- prilikom izrade Prijedloga Proračuna za naredne godine u iste uvrstiti planirano pokriće manjka prihoda i primitaka,

- prioritet pri planiranju i izvršavanju Proračuna imaju zakonske i ugovorne obveze,

- preuzimanje novih dugoročnih obveze samo uz osigurane izvore financiranja,

- kontinuirano provođenje ovršnih i ostalih postupaka za naplatu dospjelih potraživanja,

- izrada plana ušteda odjela gradske uprave i korisnika proračuna,

- ostvarenje prihoda od najma prostora i imovine,

- ostvarenje prihoda po posebnim propisima.

Za provedbu mjera iz članka 4. stavka 1. ovog Programa zaduženi su Pročelnici upravnih odjela : Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravnog odjela za financije.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 9/16).

Članak 6.

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-06/17-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-17-21

Rab, 24. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51280&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr