SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MATULJI

21.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/ 07 i 94/13) i članka 32. Statuta općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 38/09, 17/14, 29/14 i 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 20.03.2017. donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMAODLUKE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI

Članak 1.

U Odluci o upisu djece u Dječji vrtić Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 35/16.),u tablici iz članka 3. stavka 2., u retku 3. alineja 3. mijenja se i glasi:

»dijete stranac s odobrenim privremenim boravkom na području Općine Matulji čiji roditelji/ skrbnici imaju odobren privremeni boravak na području Općine Matulji odnosno čiji samohrani roditelj/skrbnik ima odobren privremeni boravak na području Općine Matulji7«

U istom članku stavku 2. u retku 3. alineja 4. mijenja se i glasi:

»dijete stranac s odobrenim privremenim boravkom na području Općine Matulji čiji jedan roditelj/ skrbnik ima odobren privremen boravak na području Općine Matulji, a nije samohrani roditelj/skrbnik 3«

U istom članku stavku 2. retku 3. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

»dijete hrvatski državljanin čiji jedan ili oba roditelja/ skrbnika imaju odobren privremen boravak na području Općine Matulji 7«

Dosadašnja alineja 5. postaje alineja 6.

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. u podstavku 3. riječ »stalnom« zamjenjuje se riječju »privremenom.«

U istom članku stavku 3. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika - elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske, a za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca izvan teritorija Republike Hrvatske potvrdu poslodavca ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«

KLASA: 601-01/17-01/0008

URBORJ: 2156/04-01-3-02-17-0003

Matulji, 23. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51211&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr