SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

21.

Na temelju članka 15. i 16. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/ 14, 21/14, 23/15, 27/15 i 28/15, 10/16) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 23. ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Plana lokacija za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Planu lokacija za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/17), u točki I., podtočka III. Dodaje se nova stavka pod brojem 3.3 koja glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 211-01/13-01/1

URBROJ: 2142/05-01-17-55

U Malinskoj, 23. ožujak 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51511&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr