SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

20.

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 23. ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Malinska - Dubašnica

I.

1.Usvaja se Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Malinska - Dubašnica (Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Malinska - Dubašnica, ažurirana 2017. godine čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

2.Donosi se Plan zaštite od požara Grada Krka ( Plan zaštite od požara Općine Malinska - Dubašnica s prilozima - tabelarni dio plana sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Općine Malinska - Dubašnica objavit će se na web stranici Općine Malinska - Dubašnica.

KLASA: 214-01/16-01/1

URBROJ: 2142/05-01-17-24

Malinska, 23. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51511&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr