SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

18.

Na temelju članka 15. i 16. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/ 14, 21/14, 23/15, 27/15 i 28/15, 10/16) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 23. ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim
parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

U Pravilniku o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate i visini naknade za parkiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/ 16), mijenja se članak 4. stavak 3. te sada glasi:

»Cijena naplate parkiranja s uključenim PDV-om iznosi u 1. zoni 7,00 kn/h, odnosno 40,00 kn/dan (dnevna karta) ili 91,00 kn (dnevna parkirna karta s nalogom) za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom. Cijena naplate parkiranja s uključenim PDV-om iznosi u 2. zoni 6,00 kn/h, odnosno 30,00 kn/dan (dnevna karta) ili 78,00 kn (dnevna parkirna karta s nalogom) za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom.«

Članak 2.

Članak 8. stavak 1. mijenja se i sada glasi :

»Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koriste se prema odredbama ovog Pravilnika slijedeće vrste parkirnih karata:

-jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta)

-mjesečna povlaštena parkirna karta

-dnevna karta

-dnevna parkirna karta s nalogom (u daljnjem tekstu: DPK s nalogom).«

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i sada glasi:

»Članak 9.

Uplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu može se izvršiti na parkirnom automatu; putem mobilnog telefona; odnosno na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja, odnosno od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Kupnja na automatu pretpostavlja istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata. Dobivena karta stavlja se na vidljivo mjesto s unutarnje strane vjetrobranskog stakla parkiranog vozila. Ispis na karti mora biti vidljiv kontroloru parkiranja.

Naplata putem mobilnog telefona podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje elektronskim putem, a umjesto pisane potvrde (parkirne karte) kupnja se potvrđuje povratnom SMS porukom s brojem transakcije koji je konačna potvrda kupnje karte.

Dnevna karta vrijedi isključivo za tekući dan.

DPK s nalogom vrijedi za javna parkirališta i to od trenutka izdavanja iste od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja do istog vremena u prvom slijedećem danu (24h) u kojem se naplaćuje parkiranje.

Naplata DPK s nalogom podrazumijeva preuzimanje karte neposredno na javnom parkiralištu i njezino plaćanje putem žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom na blagajni Organizatora parkiranja.«

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i sada glasi :

»Članak 16.

Korisnik parkiranja na javnom parkiralištu s naplatom koji učini povrede iz članka 12. ovog Pravilnika, obvezan je platiti DPK s nalogom.«

Članak 5.

Članak 25. mijenja se i sada glasi :

»Članak 25.

Ovlaštene osobe Organizatora parkiranja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registracijske oznake vozila, te ispisivanje DPK s nalogom.«

Članak 6.

Članak 26. mijenja se i sada glasi :

»Članak 26.

DPK s nalogom izdaje ovlaštena osoba Organizatora parkiranja za nadzor nad parkiranjem vozila, koji DPK s nalogom za plaćanje pričvršćuju ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Dostavljenu DPK s nalogom za plaćanje na način utvrđen u stavku 1. ovog članka smatra se urednom dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje DPK s nalogom.«

Članak 7.

Članak 27. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti DPK s nalogom u roku od 8 dana od dana izdavanja iste.«

Članak 8.

Članak 31. mijenja se i sada glasi :

»Članak 31.

Organizator parkiranja dužan je na vidljivom mjestu (parkirni aparat, oglasna ploča, ploča s informacijama na parkiralištu i sl.) istaknuti uvjete poslovanja a sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena osoba organizatora parkiranja.

Nadzor nad parkirnim mjestima iz članka 17. ovog Pravilnika provodi prometni redar.«

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 211-01/13-01/1

URBROJ: 2142/05-01-17-55

U Malinskoj, 23. ožujak 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr