SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

17.

Na temelju odredbe članka 90. i 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 43/09, 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje

Članak 1.

Općina Malinska-Dubašnica daje suglasnost Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za financiranje projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

-korištenje kredita do 30.06.2020. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja

-rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.12.2020., a zadnja 30.06.2030. godine

-kamatna stopa: 2,50%, fiksna, obračunava se polugodišnje

-interkalarna kamata u visini redovne, kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno

-naknada za obradu kredita: 0,8% jednokratno

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica daje jamstvo Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, za ispunjenje obveze putem financijskog kredita za financiranje projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« u iznosu od 8.599.500,00 kn, što čini pripadajući iznos od 19,11% od ugovorenog kredita, uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

Članak 3.

Ponikve voda d.o.o Krk će se zadužiti u iznosu od 45.000.000,00 kn pod uvjetima koje daje Hrvatska banka za obnovu i razvitak putem kreditne linije »Financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje na području Republike Hrvatske (III faza)«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 325-01/17-03/1

URBROJ: 2142/05-01-17-16

Malinska, 23. ožujak 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51511&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr