SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

14.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 - OUSRH i 96/16) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 23. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2017. godinu

Članak 1.

Članak 2. Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

»Članak 2.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 100.000,00 kuna.«

Članak 2.

Članak 4. Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća u iznosima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/16-01/1

URBROJ: 2142/05-01-17-26

Malinska, 23. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51511&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr