SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

6.

Temeljem odredbi članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na svojoj sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-03/1

URBROJ: 2142/05-01-17-8

U Malinskoj, 23. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51511&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr