SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

54.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 48/09, 44/11, 8/14 i 14/14 - pročišćeni tekst i 37/15), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/ 13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na36.sjednici, održanoj 23. ožujka 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o razrješenju iimenovanju članova Savjeta za zdravlje
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Dužnosti članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije razrješuju se: Boris Ritoša, dipl.oec., predstavnik Doma zdravlja Primorsko - goranske županije, Ankica Šajbić-Šukunda, dr.med., predstavnicaHrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka i doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med., MHA, predstavnik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera.

Članak 2.

Imenuju se članovi Savjeta za zdravlje: doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med, predstavnik Doma zdravlja Primorsko - goranske županije, doc.prim.dr.sc. VesnaŠtefanac - Nadarević, dr.med., predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka i Nataša Rubeša, predstavnica Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera.

Članak 3.

Novoimenovanim članovima iz članka 2.ove Odluke mandat traje do isteka mandata članova iz članka 1. koji su ovom Odlukom razriješeni.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-75

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr