SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD OPATIJA

21.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/1995, 21/1996, 70/1997, 128/1999, 57/ 2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003-pročišćeni tekst, 82/2004, 100/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009-Zakon o vodama, 49/2011, 50/2011, 84/2011-Zakon o cestama, 90/ 2011-Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji,144/2012, 94/2013, 153/2013- Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/2013- Zakon o gradnji, 147/2014., 36/2015-Zakon o pogrebničkoj djelatnosti) i članka 29. Statuta Grada OpatijeSlužbene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 30/09- ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. g. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 15. prosinca 2015. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednicama od 31. svibnja 2016. i 15. studenog 2016. godineSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/16., 14/16. i 29/2016) i uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane Gradonačelnika na temelju članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu.

II. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture sastoji se od dva potprograma koji su realizirani u sljedećim veličinama.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ukupno je Godišnji program održavanja ostvaren s 98,86%.

Generalno, smatramo da je on ostvaren u cijelosti u planiranom obimu i na visokom nivou koji je prisutan posljednjih godina.

U vezi dijela programa koji se odnosi na redovno održavanje, ističemo da su planirani radovi izvedeni u cijelosti u svim segmentima (održavanje oborinske kanalizacije, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih i drugih površina i opreme, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje pomorskog dobra, održavanje javne rasvjete, te u dijelu komunalnih akcija mjesnih odbora). Minimalna odstupanja koja su uzrokovana vremenskim prilikama, oštećenjima ili drugim izvanrednim okolnostima, pokrivana su na teret hitnih intervencija ili korekcijama održavanja pojedinih grupa radova.

Pored plaže u Ičićima (koja od 2004. godine nosi PLAVU ZASTAVU), Plavu zastavu, kao međunarodno priznati standard kvalitete održavanja, čistoće i ekološke svijesti, od 2015. godine nosi i Plaža Tomaševac, koja je u 2016. godini bila uređena i opremljena u skladu sa standardima Plave zastave.

Radi činjenice da smo u 2013. godini imali evidentirano zagađenje dijela mora na dijelu kupališta Slatina, treba istaknuti da od 2014. godine do uključiv 2016. godinu, na svim točkama uzorkovanja mora za kupanje (23 točke od Voloskog do Vrha Ike) imamo more izvanredne kvalitete, te je izostala potreba poduzimanja bilo kakvih dodatnih mjera koje bi išle na teret ovog Programa.

U cijelosti su realizirani i svi programi planirani na pojačanom održavanju: fitosanitarne mjere zaštite palmi i buxusa (60.455,00 kn), preventivno orezivanje krošnji stabala (119.998,90 kn), uređenje parkovne površine Vrh Ike (99.997,56 kn), sanacija dječjih igrališta (99.999,70 kn), te dobava novih elemenata svjetlosne dekoracije za dane Adventa, Božića i Nove godine (199.932,24 kn, te brojni manji zahvati u prostoru za pripremu turističke sezone (200.000,00 kn).

Sredstva za subvencije županijskog i gradskog linijskog prijevoza putnika planirana su i plaćena Autotroleju u skladu sa zaključenim ugovorima (1.322.533,45 kn za županijski linijski prijevoz i 1.2370.733,30 kn za gradski linijski prijevoz). U skladu sa zaključenim ugovorom isplaćena je naknada Općini Matulji za korištenje odlagališta otpada Osojnica na njihovom području (223.686,60 kn).

Klasa: 363-01/17-01/33

Ur. broj: 2156/01-01-17-1

Opatija, 14. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr