SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 9. Ponedjeljak, 18. travnja 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
13

13.

Na temelju članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02) i članka 16. stavak 2. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/00 i 3/03), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje vozila

Članak 1.

Iza članka 4. Odluke o visini naknade za parkiranje vozila (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/00 i 23/04) dodaju se članci 5. i 6. koji glase:

»Članak 5.

Vozila koja pri korištenju parkirališnog mjesta nemaju istaknutu plaćenu parkirališnu kartu ili je po parkirališnoj karti vrijeme parkiranja isteklo, a nalaze se na parkiralištu duže od 15 minuta bez plaćene karte, blokirat će im se posebnim napravama.

Kod blokiranja vozila potrebno je na prednje staklo ili drugo vidno mjesto staviti naljepnicu upozorenja da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti. Tekst naljepnice je na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku.

Troškovi blokiranja vozila naplaćuju se 50,00 kn.

Osoba koja obavlja poslove blokiranja vozila, sukladno članku 286. st. 1. Zakona o obaveznim odnosima deblokirat će vozilo nakon što mu bude isplaćeno njegovo potraživanje.

Članak 6.

Vozila koja se nalaze na parkiralištu s neplaćenom ili neistaknutom parkirališnom kartom, a vlasnik ne zatraži deblokadu u roku od 24 sata, mogu se premjestiti upotrebom specijalnog vozila »pauk«.

Nalog za premještanje vozila daje trgovačko društvo »Pesja nautika« d.o.o.

Blokirano vozilo se premješta na posebno označeni čuvani prostor koji je namjenjen za čuvanje premještenih vozila.

Osoba koja obavlja poslove premještanja i čuvanja vozila, sukladno članku 286. st. 1. Zakona o obveznim odnosima zadržat će vozilo dok mu ne bude isplaćeno njegovo potraživanje.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/2

Ur. broj: 2142-06-05-01-1

Omišalj, 7. travnja 2005.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Josip Šepčić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=125&mjesto=51513&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr