SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD OPATIJA

20.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću (u daljnjem tekstu: Grad), kao Poslodavac

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan posindikalnom povjereniku Podružnice Sindikata Grada Opatija Željku Harbašu (u daljnjem tekstu: Sindikat),

temeljem članka 2. stavka 2. Aneksa broj II Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije (SN PGŽ 34/16), zaključili su 7. veljače 2017. godine, sljedeći

ANEKS broj III
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Opatije

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovoraza službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije (SN P-GŽ 37/14, 37/15 i 34/16, u nastavku: Kolektivni ugovor) nije bilo teškoća.

Članak 2.

Poslodavac procjenjuje da nema daljnje potrebe za umanjenjem dnevnice koja službeniku i namješteniku upućenom na putovanje u zemlji pripada sukladno Kolektivnom ugovoru te se od dana početka primjene ovog Aneksa dnevnica isplaćuje u iznosu koji je predviđen člankom 56. stavkom 1. Kolektivnog ugovora.

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 13. veljače 2017. godine.

Aneks se sklapa u šest jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-10/14-01/03

URBROJ: 2156/01-03/01-17-9

ZA GRAD OPATIJU

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, v.r.


ZA SDLSN RH

Sindikalni povjerenik
       Podružnice
Željko Harbaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr