SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD OPATIJA

19.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić, kao Osnivač,

i

FESTIVAL OPATIJA, Ustanova za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture, Opatija, Zertbb, zastupan po v.d. ravnateljice Rajni Miloš, kao Poslodavac, s jedne strane,

te

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2., 10000 Zagreb (u nastavku teksta: Sindikat), zastupan po sindikalnom povjereniku Podružnice Sindikata Grada Opatija za Festival Opatija Željku Harbašu, s druge strane,

temeljem članka 2. stavka 2. Aneksa broj I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija (SN PGŽ 35/ 16), zaključili su 7. veljače 2017. godine, sljedeći

ANEKS broj II
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u Festivalu Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora za zaposlene u Festivalu Opatija (SN P-GŽ br. 20/16 i 35/16, u nastavku: Kolektivni ugovor) nije bilo teškoća.

Članak 2.

Osnivač procjenjuje da nema daljnje potrebe za umanjenjem dnevnice koja radniku upućenom na putovanje u zemlji pripada sukladno Kolektivnom ugovoru te se od dana početka primjene ovog Aneksa dnevnica isplaćuje u iznosu koji je predviđen člankom 55. stavkom 1. Kolektivnog ugovora.

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 13. veljače 2017. godine.

Aneks se sklapa u osamjednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-10/16-01/05

URBROJ: 2156/01-03/01-17-11

ZA GRAD OPATIJU

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, v.r.

 

ZA FESTIVAL OPATIJA

V.d. ravnateljice
Rajna Miloš, v.r.

 

ZA SINDIKAT

Sindikalni povjerenik
        Podružnice
Željko Harbaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr