SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD OPATIJA

16.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09 i 7/ 13) Gradsko vijeće Grada Opatije donosi dana 1. 3. 2017. godine

ODLUKU O DOPUNI
ODLUKE O OSNIVANJU I NAČINU RADA
RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA OPATIJE

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« primorsko-goranske županije br. 3/93, 6/93, 13/97, 15/97, 7/94 i 22/05) iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»(1) Komisija za izbor i imenovanja u postupku predlaganja predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća i drugih osoba propisanih posebnim propisima upućuje poziv za dostavu prijedloga političkim strankama čiji vijećnici sudjeluju u radu Gradskog vijeća, nositeljima liste grupe birača koja sudjeluje u radu Gradskog vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina i/ili vijećima nacionalnih manjina.

(2) Podnositelji prijedloga iz stavka 1. ovog članka obvezni su uz obrazloženi prijedlog kandidata dostaviti životopis kandidata u europskom formatu.«

Članak 2.

U svim člancima Odluke koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka stavka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/17-01/11

URBROJ: 2156/01-01-17-1

Opatija, 01.03.2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr