SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD CRES

5.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« RH br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09 i 14/ 13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 1. ožujka 2017. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«

I.

Gradsko vijeće Grada Cresa daje prethodnu suglasnost na Statut javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«.

Statut javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića« sastavni je dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/17-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-17-2

Cres, 1. ožujka 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr