SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD CRES

4.

Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (»Narodne novine« RH br. 110/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 1. ožujka 2017. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut
Creskog muzeja

I.

Gradsko vijeće Grada Cresa daje prethodnu suglasnost na Statut Creskog muzeja.

Statut Creskog muzeja sastavni je dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/17-1/3

Ur. broj: 2213/02-01-17-2

Cres, 1. ožujka 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr