SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

9.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštiteNarodne novine« 82/15) i članka 38. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13) Općinsko Vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. veljače 2017. godine, donijelo je

PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ
ZA 2017. GODINU

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za 2016. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2020. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2017. godinu:

1.Općinsko vijeće prilikom donošenja proračuna za iduću godinu donosi:

a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu

b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima

2. Općinski načelnik donosi:

a. Plan vježbi civilne zaštite

b. tijekom godine će imenovati povjerenike civilne zaštite

3. Stožer civilne zaštite - Stožer zaštite i spašavanja

a. održava sastanak u svibnju i studenom 2017. godine

b. edukacija članova Stožera

4. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

a. provodi vježbe sukladno svojim planovima rada i postupanja

5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice

a. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme)

6. Hrvatski crveni križ

a. obavlja poslove iz svoje oblasti

7. Postrojba civilne zaštite

a. opremanje postrojbe

b. vježba civilne zaštite u organizaciji DUZS Rijeka

c. edukacija

8. Povjerenici civilne zaštite

a. imenovanje povjerenika civilne zaštite

b. povjerenici prolaze isti program uvježbavanja kao i članovi Postrojbe

9. Pravne osobe koje pružaju usluge

a. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

b. dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke

10. Edukacije djece u školama i vrtićima

a. vježba evakuacije u dogovoru s Osnovnom školom, Dječjim vrtićem i JVP Grada Krka

11. Sustav za uzbunjivanje

a. kontrola čujnosti sirena

Klasa: 021-05/17-01/2

Ur. broj: 2142-06-17-01-10

Omišalj, 23. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr