SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

7.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 23. veljače 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju
projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda otoka Krka« i pisma namjere
o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/15, u daljnjem tekstu: Odluka), točka I. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»Prihvaća se projekt »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima« procijenjene ukupne vrijednosti 510.913.257 HRK (67.225.429 EUR).«

Članak 2.

U Odluci točka I., podtočka 3. mijenja se i glasi:

»Prihvaća se model sudjelovanja u osiguravanju financijskih sredstva dobiven CBA analizom iz Studije izvodljivosti kako slijedi:

1. sredstva EU fonda 72,25% ili 369.134.829 HRK

2. domaća sredstva 27,75% ili 141.778.428 HRK od čega:

-državni proračun 9,25% ili 47.259.476 HRK

-Hrvatske vode 9,25% ili 47.259.476 HRK

-JLS i Ponikve voda d.o.o. (otočni dio) 9,25%
ili 47.259.476 HRK.«

Članak 3.

U Odluci točka I., podtočka 4. mijenja se i glasi:

»Prihvaća se da udio otočnog dijela (JLS i Ponikve voda d.o.o.) u sufinanciranju 501.058.137 HRK (procijenjena vrijednosti investicije od 510.913.257.257 HRK umanjena za već uloženo odnosno za 9.855.120 HRK) bude:

. JLS 89,73% ili 42.405.928 HRK

. Ponikve voda d.o.o. 10,27%. ili 4.853.548 HRK«

Članak 4.

U Odluci točka I., podtočka 5. mijenja se i glasi:

»Prihvaća se veličina udjela pojedine jedinice lokalne samouprave u sufinanciranju 42.405.928 HRK kako slijedi:

. Grad Krk - 22,72%

. Općina Baška - 12,87%

. Općina Dobrinj - 17,57%

. Općina Malinska-Dubašnica - 19,11%

. Općina Omišalj - 17,81%

. Općina Punat - 9,92%

Članak 5.

U Odluci točka I., podtočka 6. mijenja se i glasi:

»Daje se suglasnost za pribavljanje financijskih sredstava koja osiguravaju jedinice lokalne samouprave iz kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak (prilog: indikativna ponuda od 31. 5 .2016.).

Daje se suglasnost Ponikve vodi d.o.o. za sklapanje Ugovora o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 45.000.000,00 HRK (nacrt ugovora u prilogu).

Radi osiguranja kredita Općina Omišalj će Ponikve vodi d.o.o. izdati jamstvo u postotku navedenom u podtočki 5. ove Odluke odnosno 17,81%

Daje se suglasnost da jedinice lokalne samouprave s Ponikve voda d.o.o. sklope Ugovor o povratu kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak u postotku navedenom u podtočki 4. ove Odluke odnosno 89,73%.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/17-01/2

Ur. broj: 2142-06-17-01-3

Omišalj, 23. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr