SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

2.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 15. veljače 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju
u zakup javne površine

Članak 1.

U članku 4. stavak 2. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/05, 6/11, 3/14 i 11/15) (u daljnjem tekstu: Odluka) točka 7. mijenja se i glasi:

7. u parkovima i na ostalim uređenim zelenim površinama osim u slučaju kada to predviđeno projektom uređenja navedene površine ili Planom lokacija za postavu privremenih objekata,

U članku 4. iza stavka 2. Odluke dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ograničenja iz točaka 1. i 4. iz stavka 2. ovog članka ne odnose se na objekte u kojima se ne obavlja djelatnost ili se djelatnost obavlja protivno ili bez suglasnosti Općine Malinska - Dubašnica ili drugog akta kojim se odobrava obavljanje djelatnosti, osim objekata koji se koriste za stanovanje.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/17-01/3

Ur. broj: 2142/05-03-01/1-17-3

Malinska, 15. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1005&mjesto=51511&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr