SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
GRAD RAB

4.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članaka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbiNarodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 23. stavak 5. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/12), te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 20. veljače 2017. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Socijalnog vijeća Grada Raba

Članak 1.

Dužnosti člana Socijalnog vijeća Grada Raba razrješuje se IVA BIŠKUP, mag. act. soc..

Članak 2.

U Socijalno vijeće Grada Raba imenuje se FEDOR PELIKAN, mag. socijalnog rada.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/17-01/01

Ur. broj: 2169-01-02/7-17-1

Rab, 20. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1005&mjesto=51280&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr