SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA PUNAT

4.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 12. stavak 5. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14, 8/15, 19/ 15 i 26/15) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 28. sjednici održanoj dana 10. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat

Članak 1.

Na temelju provedenog Poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat, komunalni poslovi dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju - Dezinsekcija d.o.o., Brajšina 13, 51000 Rijeka, OIB: 75145286506.

Komunalni poslovi dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat povjeravaju se na razdoblje od dana sklapanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da na temelju ove Odluke s tvrtkom Dezinsekcija d.o.o., Brajšina 13, 51000 Rijeka, OIB: 75145286506 zaključi Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/1

URBROJ:2142-02-01-17-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr