SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA BAŠKA

4.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobruNarodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinski načelnik Općine Baška, dana 18. siječnja 2017. godine, donio je

I. izmjene i dopune
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2017. Godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2017. godiniSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/16) u točki IV.3. - komercijalno-rekreacijski sadržaji, dodaju se nove mikrolokacije za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, broj 16., 17., 18., 19. i 20., kako slijedi:

3. DJELATNOST: komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom ishođenja potvrde iz točke I. stavak 2., a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 342-03/16-01/16

URBROJ: 2142-03-02/1-17-5

Baška, 18. siječnja 2017. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr