SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from 2003-09-Baska 826..826

Općina Baška

9.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00 pročišćen tekst) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. ožujka 2003. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja
u prostoru Općine Baška

Članak 1.

U Dvogodišnjem programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01 i 30/02) u točki 2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA, u podtočki 2.2.1. dodaju se novi stavci:

»-Detaljni plan uređenja luke Baška-«

Obuhvat plana određen je kartografskim prikazom Urbanističkog plana uređenja naselja Baška, te utvrđuje način uređenja luke Baška.

Plan obuhvaća akvatorij luke Baška, sa obuhvatom Vele rive i Male rive.

Članak 2.

Izmjena i dopuna Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška pohranit će se u pismohrani Općine Baška.

Članak 3.

Ova izmjena i dopuna Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/4

Urbroj: 2142-03-03-3

Baška, 20 ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr