SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD ČRNIKA D.O.O. PUNAT

1.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljimaNarodne novine«, broj 19/98 i 50/12) i članka 25. Stavka 2. i čl. 26. st. 2. Odluke o grobljimaSlužbene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/15) Uprava groblja Općine Punat uz prethodnu suglasnost načelnika dana 24. siječnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o visini grobnih naknada

Članak 1.

Ovom Odlukom, utvrđuje se na području Općine Punat:

-visina godišnje grobne naknade,

-visina naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta.

Članak 2.

Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu u roku od 15 dana po ispostavljenom računu i to najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Uprava groblja obvezna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje. Naknada iz prethodnog Stavka uplaćuju se na žiro račun Uprave groblja.

Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta plaća se jednokratno ili obročno, s tim da prva rata dospijeva u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja, a posljednja najkasnije 6 mjeseci od izvršnosti rješenja.

Uprava groblja obvezna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje. Naknada iz prethodnog stavka uplaćuju se na žiro račun Općine Punat.

U slučaju zakašnjenja isplate bilo koje rate utvrđene rješenjem obračunati će se zakonske zatezne kamate koje teku od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa rate do isplate.

Ovrhu radi prisilne naplate godišnje grobne naknade pokreće Uprava groblja, a ovrhu radi prisilne naplate naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta pokreće Općina Punat.

Članak 3.

Iznos godišnje grobne naknade utvrđuje se kako slijedi:

-godišnja grobna naknada za grobno mjesto površine veće od 10m2 200,00 kn

-godišnja grobna naknada za grobno mjesto površine od 5 - 10m2 160,00 kn

-godišnja grobna naknada za grobno mjesto površine do 5m2 100,00 kn

-godišnja grobna naknada za grobne niše (jednostruka) 50,00 kn

-godišnja grobna naknada za grobne niše (dvostruka) 80,00 kn

-godišnja grobna naknada za grobne niše (trostruka) 100,00 kn

-godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta površine 5m2 i veće na groblju u naselju Stara Baška 110,00 kn

-godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta površine do 5m2 na groblju u naselju Stara Baška 70,00 kn

Članak 4.

Iznos naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta (po ukopnom mjestu) utvrđuje se kako slijedi:

-naknada za dodjelu na korištenje grobnice u dva stupca 8.000,00 kn

-naknada za dodjelu na korištenje jednostrukog grobnog mjesta 7.500,00 kn

-naknada za dodjelu na korištenje za grobne niše 7.000,00 kn

-naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta u starom dijelu groblja Sv. Blaž u Puntu 8.000,00 kn

-naknada za dodjelu na korištenje grobnice u dva stupca na groblju u naselju Stara Baška 8.000,00 kn

-naknada za dodjelu na korištenje jednostrukog grobnog mjesta na groblju u naselju Stara Baška 7.500,00 kn

Članak 5.

Uprava groblja raspisati će poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu na korištenje slobodnih grobnih mjesta, a prednost za isto grobno mjesto imati će ponuditelj kojima prebivalište na području Općine Punat, a nema dodijeljeno grobno mjesto na području Općine Punat te po redoslijedu javljanja na objavljeni poziv.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta od 16. ožujka 2016. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na službenim web stranicama Uprave groblja i Općine Punat.

DIREKTOR
Stjepan Lukin, prof. v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr