SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE VODA D.O.O. KRK

1.

Na temelju čl. 206. st.1. Zakona o vodama (NN RH br. 153/09, 63/11,130/11,56/13, 14/14), te čl. 13.toč.2. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. Krk, skupština društva donijela je na svojoj redovnoj 18. sjednici od 19. prosinca 2016. godine

ODLUKU
O IZMJENAMA i DOPUNAMA
ODLUKE
O CIJENI VODNIH USLUGA

Članak 1.

Odredba čl. 8. Odluke o cijeni vodnih usluga (Službene novine PGŽ br. 48/11, 36/14, 23/15) mijenja se i glasi:

»Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama utvrđuje se prema broju pražnjenja istih i važeće cijene pražnjenja.

Cijena jednog pražnjenja utvrđuje se ovisno o zapremini cisterne specijalnog vozila i to:

1. zapremina 6 m3 - 480,00 kn/pražnjenje

2. zapremina 8 m3 - 640,00 kn/pražnjenje

U slučaju kada se usluga obavlja radnim danom izvan radnog vremena, subotom, nedjeljom i blagdanom cijena iz st. 2. ovog članka uvećava se za 30%.«

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju, a primjenjuje se od 15. veljače 2017. godine

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije nakon ishođenja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju.

Odluka iz st.1. ovog članka objavljuje se i na internetskim stranicama javnog isporučitelja.

Članak 4.

Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku do 5 od ishođenja prethodnih suglasnosti iz čl. 2. Odluke.

PONIKVE VODA d.o.o. KRK

Vršanska 14

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/16-01/06

Ur.broj: 2142-01/04-16-5

Krk, 19. prosinca 2016.

Predsjednik skupštine društva
Darijo Vasilić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1003&mjesto=60050&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr