SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
OPĆINA ČAVLE

7.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštiteNarodne novine« 82/15) i članka 19. Statuta Općine ČavleSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/14, 26/14) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 2.veljače 2017. godine, usvaja

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE
ZA 2017. GODINU
S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 2016. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Čavle od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2017. godinu:

1. Općinsko vijeće prilikom donošenja proračuna za iduću godinu donosi:

a.Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu

b.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

2. Općinski načelnik donosi:

a.veljača - Plan vježbi civilne zaštite

b.ožujak/travanj - Plan pozivanja Postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenika

c.ožujak/travanj - imenovanje koordinatora na lokaciji

3. Stožer civilne zaštite - Stožer zaštite i spašavanja

a.održava sastanak u siječnju, svibnju i prosincu 2017. godine

b.na sastanak Stožera poziva se i zapovjednik Postrojbe CZ

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle

a.djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme)

b.obučavanja i vježbe izvode se prema planu nastave, odnosno operativnom programu temeljenom na pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama

c.provodi dežurstva tijekom mjeseci povećane opasnosti od požara (2 sezonska vatrogasca)

d.provodi vježbu evakuacije u DV Čavlić iČavle

e.prvi kvartal 2017. godine - provodi obuku članova postrojbe i povjerenika

5. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

a.provodi edukaciju učenika i djelatnikaČavle i polaznika DV Čavlić na temu sigurnosti i pružanja prve pomoći

6. Postrojba civilne zaštite

a.popuna do punog broja članstva (23 osobe) - potrebno još 5 članova

b.rujan/listopad - vježba i obuka članova Postrojbe civilne zaštite, Šapjane

c.zapovjednik Postrojbe sudjelovat će na sastancima Stožera

d.prvi kvartal 2017. godine - obuka u suradnji s DVD Čavle

7. Povjerenici civilne zaštite

apovjerenici prolaze isti program uvježbavanja kao i članovi Postrojbe

8. Pravne osobe koje pružaju usluge

a.potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje

b.dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke

9. Edukacije djece u školama i vrtićima

a.vježba evakuacije u DV Čavlić iČavle, u suradnji s DVD Čavle

b.travanj - projektni dan »Sigurna djeca« u OŠ Čavle, uključene sve snage civilne zaštite prema dogovoru sa školom

c edukacija učenika i djelatnikaČavle i polaznika DV Čavlić, sigurnost i pružanje prve pomoći, provodi GDCK

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2170-03-17-01-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr