SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
OPĆINA ČAVLE

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 2.veljače 2017. godine donijelo je

ODLUKU
O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE

Članak 1.

Temeljem članka 29. st. 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/12, 4/14, 15/15, 27/15, 33/15 i 8/16) Hrvatska pošta d.d., zakupac poslovnog prostora u Domu Čavle, Čavja 17, I. kat koji se sastoji od šalter sale, sanitarija i prostora arhive, ukupne površine 30m2, oslobađa se obveze plaćanja iznosa mjesečne zakupnine za poslovni prostor za razdoblje od 1. siječnja 2017. g. do 31. prosinca 2017. g.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2170-03-17-01-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr