SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
OPĆINA ČAVLE

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) dana 26. siječnja 2017. godine, Općinski načelnik Općine Čavle donosi

P L A N
prijma u službu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu
i upravu Općine Čavle za 2017 godinu

I.

Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle u 2017.godini.

II.

U upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 14 službeničkih mjesta, a popunjeno je 10 službeničkih mjesta i predviđena su 2 namještenička mjesta, a popunjeno je 1 namješteničko mjesto.

III.

U 2017. godini planira se prijam 1 (jednog) službenika na neodređeno vrijeme i 1 (jednog) namještenika u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu.

IV.

Plan prijama u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu za 2017.godinu stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Ovaj Plan objaviti će se i na web stranici Općine Čavle www.cavle.hr.

KLASA:022-05/17-01/03

URBROJ:2170-03-17-01-2

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Lambaša, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr