SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
GRAD KASTAV

6.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 i 2/14) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 38. sjednici održanoj dana 2. veljače 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Kastva za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u GradskomVijeću Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2017. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Grada Kastva za 2017. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Grada Kastva za 2017. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka

i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću za 2017. godinu u iznosu od 45.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.601,15 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 260,11 kuna.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Upravni odjel za financije i proračun na žiroračun političke stranke ili člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

KLASA:021-05/17-01/01

URBROJ:2170-05-06/1-17-10

Kastav, 2. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr