SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 2. Petak, 27. siječnja 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 86/08 i 61/11), slijedom prijedloga pročelnika Upravnih odjela Grada Malog Lošinja, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinuSlužbene novine« Primorsko-goranske br. 34/16), na temelju čl. 47. st. 3. t. 13.i čl. 54. st. 3. Statuta Grada Malog LošinjaSlužbene novine« Primorsko- goranske županije br: 26/09, 32/09 i 10/13) Obnašateljica dužnosti Gradonačelnika, Zamjenica Gradonačelnika Grada Malog Lošinja, dana 26. siječnja 2017. godine, donosi,

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
Za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2017. godini

I.

Utvrđuje se da su u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja na dan 20.01.2017. godine nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom:

-dostavljač (1 izvršitelj/ica)

-spremačica (1 izvršitrelj/ica)

b) u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo:

-viši stručni suradnik za turizam i male otoke (1 izvršitelj/ica)

c)u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

-viši stručni suradnik za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture (1 izvršitelj/ica)

-viši stručni suradnik za pravna pitanja komunalnog sustava, urbanizma i zaštite okoliša (1 izvršitelj/ica)

-viši stručni suradnik za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (1 izvršitelj/ica)

-referent komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Malog Lošinja popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

Tijekom 2017. godine u Upravne odjele Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

-u Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom, radna mjesta:

1. dostavljač (1 izvršitelj/ica)

2. spremačica (1 izvršitrelj/ica)

-u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo, radno mjesto:

1.viši stručni suradnik za turizam i male otoke (1 izvršitelj/ica)

-u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, radna mjesta:

1.viši stručni suradnik za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture (1 izvršitelj/ica)

2.viši stručni suradnik za pravna pitanja komunalnog sustava, urbanizma i zaštite okoliša (1 izvršitelj/ica)

3.referent komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Ovaj Plan se objavljuje u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije i na web stranici Grada Malog Lošinja.

KLASA: 100-01/17-01/01

URBROJ: 2213/01-01-17-5

Mali Lošinj, 26. siječnja 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI GRADONAČELNIKA

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Ana Kučić, mag. oecc., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr