SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Petak, 20. siječnja 2017.
OPĆINA PUNAT

1.

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/16 i 27/16) općinski načelnik donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
postupka javnog natječaja

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1.Vesna Žic, voditeljica Odsjeka za financije, društvene i imovinsko-pravne poslove

2.Ivana Svetec, viša stručna suradnica za imovinsko- pravne i opće poslove

3.Daniel Strčić, viši referent za nabavu, EU fondove i gospodarstvo

Članak 2.

Povjerenstvo provodi postupke javnih natječaja koji se provode prema odredbama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

-nakon proteka roka utvrđenog javnim natječajem preuzima pristigle ponude,

-otvara ponude pristigle u natječajnom roku, utvrđuje njihov sadržaj, provjerava potpunost dostavljene dokumentacije i

-sastavlja zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda te ga dostavlja općinskom načelniku.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva ne mogu sudjelovati u radu ako se oni sami, njihovi bračni/izvanbračni drugovi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj odnosno posvojenik člana Povjerenstva natječu za nekretnine izložene natječaju.

Odluku o izuzeću člana Povjerenstva i imenovanju drugog člana u slučajevima iz prethodnog stavka donosi općinski načelnik.

Članak 4.

Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupaka javnih natječaja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/ 13).

Članak 5.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/17-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-17-2

Punat, 10. siječnja 2017.

OPĆINA PUNAT

Načelnik
Marinko Žic, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1001&mjesto=51521&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr