SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Petak, 20. siječnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

1.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 20. siječnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se službena osoba koja će u Općini Omišalj biti mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu:službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenikom za informiranje u Općini Omišalj određuje se Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj.

Općina Omišalj će putem svojih web stranica upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje iz stavka 1. ovog članka injegovom načinu rada.

Članak 3.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

-redovito objavljuje informacije sukladno unutarnjem ustroju Općine Omišalj te rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

-unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine Omišalj,

-osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,

-vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,

-obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i propisima koji su doneseni temeljem tog Zakona.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacijamapodnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj ili putem e-mail adrese službenika za informiranje: maja.mahulja@omisalj.hr.

Usmeni zahtjev prima se i neposredno na zapisnik u uredovno vrijeme u Općini Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.

Članak 5.

Službenik za informiranje dužan je poduzeti sve potrebne radnje i mjere u cilju učinkovite provedbe odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, a za što je neposredno odgovoran Općinskom načelniku Općine Omišalj.

Članak 6.

Ova Odluka dostavit će se Povjereniku za informiranje u roku od mjesec dana oddana donošenja.

Članak 7.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o određivanju službenika za informiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/05 i 24/05).

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:032-01/17-01/1

URBROJ: 2142-06-17-01-1

Omišalj, 20. siječnja 2017.

OPĆINA OMIŠALJ

Općinska načelnica
mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr