SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Petak, 20. siječnja 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

1.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), a u svezi s Proračunom Općine Malinska - Dubašnica za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/16), Načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donio je 3. siječnja 2017. godine sljedeći

PLAN
prijma u službu u Općine Malinska-Dubašnica
za 2017. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općini Malinska-Dubašnica za 2017. godinu (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu.

II.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 01.01.2017. godine, te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme, kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme u 2017. godini kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III.

Plan prijma objavit se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

KLASA: 110-01/17-01/1

URBROJ: 2142/05-03/1-17-1

Malinska, 3. siječnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Anton Kraljić, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1001&mjesto=51511&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr