SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from 2003-09-Rijeka 825..825

Grad Rijeka

18.

Na osnovu članka 10. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 4. stavka 3. i članka 122. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02) i članka 10. i 11. Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/98 i 24/98), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 20. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke

Članak 1.

Trgovačkom društvu Riječanka d.o.o. iz Rijeke, Kumičićeva 11, odobrava se uporaba grba Grada Rijeke na svjetlećoj reklami i memorandumu službenih pisama.


Članak 2.

Uporaba grba Grada Rijeke, u smislu članka 1. ove Odluke, odobrava se na neodređeno vrijeme bez naknade.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/03-01/16-55

Ur. broj: 2170-01-10-03-6

Rijeka, 24. ožujka 2003.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr