SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA LOPAR

52.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i čl. 19. Statuta općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2016. godini

Članak 1.

Ovim II. Izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim prijedlogom programa su:

1.KOMUNALNI DOPRINOS =1,600.000,00 kn

2.OSTALI PRORAČUNSKI
PRIHODI =5,097,003,75 kn

U K U P N O : =6,697.003,75 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. Ovih Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1.JAVNE POVRŠINE, PROSTORNO
PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I
PODUZETNIŠTVO =2,015.000,00 kn

Kupnja zemljišta =120.000,00 kn

Izgradnja javnih površina =100.000,00 kn

Izrada novog PP i novih UPU-a i DPU-a,
geodetske podloge =200.000,00 kn

Izrada ostale projektne dokumentacije =200.000,00 kn

Uređenje loparskih plaža =945.000,00 kn

Komunalna infrastruktura RZ Sorinj =250.000,00 kn

Uređenje platoa u RZ Sorinj =200.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =1,203.878,75 kn

Projekt i izgradnja ceste »Radna zona Sorinj« =210.350,00 kn

Projekt i izgradnja ceste »Melak - groblje« =69.750,00 kn

Projektiranje i izgradnja ostalih ner.cesta
(Rtić-Romotina, Barsi ) =400.000,00 kn

Izgradnja nogostupa uz cestu D-105 =498.778,75 kn

Izgradnja DTK mreže uz nerazvrstane ceste =25.000,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =300.000,00 kn

Proširenje javne rasvjete =300.000,00 kn

4.GROBLJA I SPOMENICI
KULTURE =78.125,00 kn

Izgradnja spomen područja (Jamina, Goli
otok, Sv. Marin i sl.) =17.500,00 kn

Uređenje groblja i okoliša =60.625,00 kn

5.OSTALI OBJEKTI (ČEKAONICE,
DVORANE I SL.) =3,100.000,00 kn

Projekt i izgradnja sportske dvorane =3,100.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovih II. Izmjena i dopuna Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća Općine Lopar.

Članak 5.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/16-01/01

URBROJ: 2169/02-01/16-36

Lopar, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51281&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr