SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA LOPAR

50.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O II. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNAOPĆINE LOPAR ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu i Projekciji proračuna za 2017. i 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/15 i 22/16), izmjenjuje se Proračun za 2016. godinu kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu i Projekciji proračuna za 2017. i 2018. godinu, mijenjaju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2016. godinu, koji su razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/16-01/01

URBROJ: 2169/02-01/16-33

Lopar, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51281&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr