SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA LOPAR

39.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 20. prosinca.2016. godine, donijelo je

PRORAČUN ZA 2017. GODINU
IPROJEKCIJE PRORAČUNA
ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Lopar za 2017. godinu i Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu, sastoji se od:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Proračunu Općine Lopar za 2017. godinu i Projekcijama proračuna za 2018. i 2019. godinu, prihodi i rashodi, te primici i izdaci, utvrđeni su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Posebni dio proračuna za 2017. godinu i Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu, sastoji se od plana rashoda i izdataka koji su iskazani po vrstama i raspoređeni u programe, koje čine aktivnosti i projekti.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Proračun Općine Lopar za 2017. godinu i Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu biti će objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na službenim internetskim stranicama Općine Lopar www.opcina- lopar.hr, a stupaju na snagu 01. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-03/16-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/16-40

Lopar, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51281&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr