SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

82.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE PUNAT ZA 2017.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i rashodite primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja u Proračunu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Proračuna reshod/izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Rashodi poslovanja I rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni sup o funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

KLASA:021-05/16-01/7

URBOJ:2142-02-01-16-30

Punat, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=998&mjesto=51521&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr