SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
GRAD CRES

54.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« 29/09, 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 19. prosinca 2016. donosi slijedeću

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA
IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE »GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA«

Članak 1.

Raspisati će se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića« u Cresu.

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Za članove Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića« imenuju se

-Marčelo Damijanjević

-Patris Salković

-Josip Pope

Članak 3.

Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke objaviti će natječaj, zaprimati prijave na natječaj, izvršiti otvaranje prijava, sastaviti zapisnik, te isti uputiti Gradskom vijeću na daljnje postupanje.

Povjerenstvo će u slučaju da nema prijavljenih kandidata ili prijave ne budu pravovaljane, ponoviti natječaj u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 4.

Ova odluka objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 100-01/16-1/5

Ur. broj: 2213/02-01-16-2

Cres, 19. prosinca 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr