SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
GRAD CRES

52.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« RH br. 28/10) i na temelju članka 29. Statuta Grada CresaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenikaSlužbene novine« br. 41/10, 37/14) u članku 2., u tablici, mijenja se redak 16. i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, u članku 2., u tablici, mijenja se redak 17. i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/16-01/5

Ur. broj: 2213/02-01-16-3

Cres, 19. prosinca 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr