SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
GRAD CRES

51.

Na temelju odredbi Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« RH br. 109/01, 82/04, 76/ 07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. donosi sljedeću

ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva č.zem. 3000/11 k.o. Cres-grad (č.zem. 394/10 k.o. Cres), u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama radi izgradnje
stanova po Programu društveno poticane stanogradnje

Članak 1.

Utvrđuje se da je Grad Cres Odlukom o uključivanju Grada Cresa u provedbeni programa izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS), (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 13/ 11) iskazao namjeru za uključivanje u program izgradnje stanova s ciljem da se građanima omogući zadovoljavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica uz mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Članak 2.

Grad Cres za izgradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje, u svrhu formiranja građevinske parcele, prenosi pravo vlasništva građevinskog zemljišta označenog kao č.zem. 3000/11, k.o. Cres-grad (č.zem. 394/10 k.o. Cres- stara izmjera) ukupne površine 1.600,00 m2 u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

O prijenosu prava vlasništva na zemljištu iz st. 1 ovog članka, Grad Cres i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaključiti će se poseban ugovor.

Članak 3.

Vrijednost građevinskog zemljišta iz članka 2. ove Odluke utvrditi će se najkasnije do početka izgradnje višestambene građevine kada budu poznati svi parametri iz izgradnju (NKP stanova).

Članak 4.

Grad Cres osigurati će uređenje komunalne infrastrukture i priključke na komunalnu infrastukturu a sve sukladno čl. 6. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

O međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje između Grada Cresa i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama sklopiti će se poseban ugovor.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 943-01/16-1/30

Ur. broj:2213/02-01-16-1

Cres, 19. prosinca 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr