SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
GRAD CRES

49.

Na temelju članka 9a. stavke 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 29/09..14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU O PRVIM IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI IZ PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi iz Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu (»Službene novine« PGŽ br. 13/16) mijenja se članak 2. i glasi:

»Na temelju odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Cresa i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Grad Cres tijekom 2016. godine objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2016. godini. Po okončanju postupka Gradonačelnik Grada Cresa donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2016. godini za prioritetno područje Kulture.

Odlukom se utvrđuju korisnici za dodjelu financijskih sredstava, te utvrđuje namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti korisnicima iz Proračuna Grada Cresa za prioritetno područje kulture.

Navedena Odluka kojom se utvrđuju korisnici, namjena i visina sredstava objavljuje se na web stranicama Grada Cresa.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/16-1/26

Ur.broj:2213/02-01-01-16-7

Cres, 19. prosinca 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr