SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
GRAD CRES

47.

Na osnovu stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« RH, 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15),i čl. 33. točka 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( »Narodne novine« RH, br. 94/13) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 19.prosinca 2016. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godine

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2017. godini i to izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete te Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. točke 1. - 3. ovog Programa financirat će se iz slijedećih prihoda:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Realizacija programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Primorsko- goranske Županije.

Klasa: 363-02/16 -1/8

Ur.br: 2213/02-01-01-16- 3

U Cresu, 19. prosinca 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr