SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
GRAD CRES

46.

Na temelju stavka (1), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 19.prosinca 2016. godine donijelo je

Program održavanja
komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
za 2017. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su troškovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te način financiranja održavanja infrastrukture u 2017. godini.

Članak 2.

U slijedećoj godini utvrđuje se financiranje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Sastavni dio ovog Programa je Godišnji plan i program pružanja komunalnih usluga Vodoopskrbe i odvodnje Cres Mali Lošinj d.o.o., za radove pod točkom 2., Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. za radove pod točkom 3., 4. i 5., Godišnji plan održavanja javne rasvjete za radove pod točkom 1. i Godišnji plan održavanja nerazvrstanih cesta za radove pod točkom 6.

Članak 4.

Održavanje komunalne infrastrukture financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalne naknade i drugih stavaka proračuna.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osm dana nakon objave u »Službenim-novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/16-01/7

Ur.broj:2213/02-04-02-01-16-2

U Cresu, 19. prosinca 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr