SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
GRAD CRES

43.

Temeljem članka 1. i 74. Zakona o športu (»Narodne novine« RH br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09., 14/13.), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Grad Cres, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Cresa za 2017. godinu.

Od općeg značenja za Grad Cres su one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koje se na području Grada Cresa poduzimaju u svezi s:

-poticanjem i promicanjem sporta,

-provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži

-treningom, organizacijom i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša

-poticanjem rekreacijskih aktivnosti građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u službi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti kod pučanstva,

-brigom za sportske objekte.

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad sportskih klubova i njihovih udruga koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po granskim savezima na službena natjecanja.

Sportski klubovi i njihove udruge u sklopu svojih aktivnosti obuhvaćaju mlade, te ostale građane radi provođenja rekreacijskih aktivnosti.

Članak 3.

Na temelju odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Cresa i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Grad Cres će tijekom 2017. godine objaviti Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2017. godini. Po okončanju postupka Gradonačelnik Grada Cresa donijet će Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za prioritetno područje sporta.

Odlukom će se utvrditi korisnici financijskih sredstava, te utvrditi namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti korisnicima iz Proračuna Grada Cresa za prioritetno područje sport.

Navedena Odluka kojom će se utvrditi korisnici, namjena i visina sredstava objavljuje se na web stranicama Grada Cresa.

Članak 4.

Grad Cres financirat će tijekom 2017. godine radove na tekućem održavanju Nogometnog igrališta Cres te troškove potrošnje vode.

Članak 5.

Gradonačelnik vrši raspored sredstava temeljem zahtjeva pojedinog kluba. Grad Cres prati njihovo namjensko korištenje.

Sredstva utvrđena ovim Programom izdvajat će se zavisno od dinamike ostvarenja Proračuna.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/16-1/25

Ur. broj: 2213/02-01-01-16-8

Cres, 19. prosinca 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr