SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

68.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbeNarodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 - OUSRH i 96/16) i članka 23. Statuta Općine Malinska-DubašnicaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2017. godinu koja su osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća u iznosima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel za financije.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

KLASA: 400-08/16-01/1

URBROJ: 2142/05-01-16-15

Malinska, 15. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51511&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr