SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

63.

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunuNarodne novine« br 07/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-DubašnicaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA
ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu i Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu sastoje se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Rashodi i izdaci programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna za 2017. godinu i Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu i Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

KLASA: 400-08/16-01/1
URBROJ: 2142/05-01-16-10
U Malinskoj, 15. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51511&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr