SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

60.

Na temelju odredbi članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o pristupanju osnivanju udruge Lokalna akcijska
grupa u ribarstvu

Članak 1.

Općina Malinska-Dubašnica zajedno sa Gradom Krkom i Općinama Baška, Dobrinj, Omišalj, Punat i Vrbnik (dalje: članice LAGURA) pristupa osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LAGUR).

LAGUR se osniva radi povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.

LAGUR predstavlja ribarstveno i akvakulturno područje koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu.

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica stječe sva prava i obveze člana LAGUR-a danom osnivanja LAGUR-a.

Članak 3.

Općina Malinska-Dubašnica, kao članica LAURG-a ima pravo birati i biti birana u sva tijela LAGUR-a, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAGUR-a, odlučivati o sredstvima i imovini LAGUR-a, te sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa u skladu s općim aktima LAGUR-a.

Članak 4.

Općina Malinska-Dubašnica ima obvezu redovito plaćati članarinu, pomagati rad LAGUR-a dotacijom iz Proračuna prema mogućnostima, kao i druge obveze u skladu s općim aktima LAGUR-a.

Članak 5.

Predstavnik Općine Malinska-Dubašnica u LAGUR-u je Općinski načelnik ili osoba koju za to ovlasti Općinski načelnik, o čemu donosi Zaključak.

Općinski načelnik ili osoba iz stavka 1. ovog članka zastupaju interese Grada.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 302-01/16-01/4

URBROJ: 2142/05-01-16-2

U Malinskoj, 15. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51511&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr